Asukastyytyväisyyskyselyn tulokset

Kruunuvuorenrannan jätteen putkikeräys Oy:n (RODE) järjestämä asukastyytyväisyyskysely toteutettiin 26.10. – 15.11.2020 välisenä aikana. Vastauksia saatiin yhteensä 232 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille!

Asukaskyselyn vastausten perusteella voidaan sanoa, että Kruunuvuorenrannan RODE:n jätepalveluihin ollaan melko tyytyväisiä. Suurin osa vastaajista antoi Kruunuvuorenrannan jätepalveluille yleisarvosanaksi neljä, viiden ollessa korkein mahdollinen arvosana. Annettujen yleisarvosanojen keskiarvo oli 3,7.

Lajitteluaktiivisuus on yleisesti ottaen kaikilla Kruunuvuorenrannassa kerätyillä jätejakeilla korkea (82%-97%). Jätteen putkikeräykseen menevät jätteet lajitellaan jätejakeista aktiivisimmin.

Noin 80% vastaajista sanoivat lajittelevansa kaikki jäteputkeen menevät jätejakeet (muovipakkaukset, biojäte, paperi, kartonki). Noin 70% vastaajista lajitteli kaikki sekä jäteputkella että lajitteluhuoneissa kerättävät jätejakeet. Positiivinen huomio oli se, että vastaajista vain yksi sanoi laittavansa kaikki jätteet putkikeräyksen sekajäteluukkuun ja yksi sanoi vievänsä kaikki jätteensä lajitteluhuoneen sekajäteastiaan.

Vastaajista 17% oli sitä mieltä, että Kruunuvuorenrannan RODE:n toiminta on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna. Vastaajista noin 43% koki Kruunuvuorenrannan RODE:n toiminnan pysyneen samana ja 6% koki toiminnan huonontuneen. Vastaajista 33% eivät olleet asuneet alueella tarpeeksi pitkään huomatakseen eroa.

Vastaajista suurimman osan (85 %) mielestä jätteen putkikeräysjärjestelmä on parempi kuin perinteinen jätteenkeräys.

Pyrimme kehittämään Kruunuvuorenrannan RODE:n jätepalvelua jatkossa entistäkin asiakaslähtöisemmin.

Asukaskyselyssä asukkailta saatiin useita avoimia vastauksia, joissa oli kehitysehdotuksia sekä koettuja ongelmia putkikeräysjärjestelmästä ja lajitteluhuoneista. Käymme läpi kaikki avoimet vastaukset ja pyrimme löytämään parannuksia palveluumme niiden perusteella.