Marimatic Oy toteuttaa Helsingin Kruunuvuorenrannan jätteen putkikeräysjärjestelmän

Helsingin kaupungin omistama yhtiö Kruunuvuorenrannan jätteen putkikeräys Oy, on tehnyt päätöksen hankkia Kruunuvuorenrannan uudelle asuinalueelle jätteen putkikeräysjärjestelmän Marimatic Oy:ltä. Investoinnin arvo on noin 28 miljoonaa euroa. Investointi toteutetaan alueen rakentamisen edetessä vuosina 2014 – 2028 ja ylläpitojakso on noin 20 vuotta investointien valmistuttua. Hankinta- ja palvelusopimukset on solmittu KrJP Oy:n ja Marimatic Oy:n välillä.

Sopimuksen mukaan Marimatic Oy suunnittelee ja rakentaa alueelle automaattisen jätteiden putkikeräysjärjestelmän ja vastaa sen hoidosta ja ylläpidosta käyttöönoton jälkeen. Järjestelmän arvioidaan olevan käytössä vuoden 2017 alussa.

Jätteiden putkikeräysjärjestelmä lisää asuinalueiden turvallisuutta ja viihtyisyyttä sekä helpottaa jätteiden kierrätystä. Suuri osa asuinalueen roskienkuljetusliikenteestä häviää, mikä vähentää liikennettä sekä liikenteen päästöjä, parantaa pihojen turvallisuutta ja helpottaa niiden kunnossapitoa. Ympäristön viihtyisyys paranee, kun jätehuolto toimii hygieenisesti, hajuttomasti ja ilman melua.

Hanke vastaa hyvin Helsingin kaupungin strategiaa, jossa korostetaan kestävää kehitystä, ympäristönsuojelua, turvallisuutta ja energian säästöä. Järjestelmän edut tulevat hyvin esiin erityisesti tiiviissä kaupunkirakenteessa, jota Kruunuvuorenranta edustaa. Helsinki on ensimmäinen kaupunki Suomessa, joka ottaa jätteiden putkikeräysjärjestelmän käyttöön näin laajassa mittakaavassa. Hankkeen maksajina ovat alueiden kiinteistöt ja niiden käyttäjät, ja sitä mukaa, kun rakentaminen edistyy, siirtyy myös putkikeräysyhtiöiden omistus alueiden toimijoiden haltuun.

Kruunuvuorenrannan rakentaminen alkoi Gunillankalliosta keväällä 2014. Ensimmäiset asukkaat pääsivät muuttamaan koteihinsa tammikuussa 2016. Rakentaminen jatkuu  Borgströminmäessä, jossa ensimmäiset talot valmistuvat syksyllä 2016. Alueen neljä pysäköintitaloa, joissa alueelliset kierrätyshuoneet sijaitsevat, valmistuivat kevään 2016 aikana Gunillankallioon ja Borgströminmäkeen.

Katujen rakentaminen jatkuu Haakoninlahdessa, jossa maanperustustyöt ovat käynnissä. Jäteaseman rakentaminen aloitettiin Hopealaaksontielle tammikuussa 2016 ja sen on määrä valmistua loppuvuodesta 2016.

Kruunuvuorenranta tarjoaa kodin 12 500 asukkaalle ja työpaikan noin tuhannelle henkilölle 2030 – luvulle mennessä. Alueelle rakennetaan noin 6000 asuntoa, yhteensä asumiselle tulee noin 580 000 kerrosneliötä. Toimitiloja rakennetaan noin 55 000 kerrosneliötä. Julkisten ja kaupallisten palveluiden lisäksi alueelle tulee virkistystoimintaan ja matkailuun liittyviä palveluita.

MariMatic Oy on vantaalainen teknologiayhtiö, joka on toteuttanut alipainesiirtojärjestelmiä vuodesta 1983. Yhtiö on toimittanut yli 800 alipainekuljetusjärjestelmää eri toimialoille, noin 40 maahan. Lähin asuinalueen järjestelmä on Suomessa käytössä Vantaalla Kivistössä.