KÄYTTÖKATKOS 23.5.2019

Alueenne jäteputkijärjestelmä on väliaikaisesti pois käytöstä. Syynä käyttökatkokseen on, jätteen putkikeräysyhtiöstä riippumaton, alueellinen tietoliikennevika.

Jäteputkijärjestelmää ei voida tällä hetkellä käyttää. Järjestelmä kytketään käyttöön välittömästi tietoliikennevian poistuttua. Käyttökatkoksen loppumisesta tullaan ilmoittamaan nettisivuilla www.kruunuvuorenrannanrode.fi

Jätteet kerätään väliaikaisesti lajitteluhuoneisiin. Lajitteluhuoneet sijaitsevat pääsääntöisesti Kruunuparkkien yhteydessä. Lähimmän lajitteluhuoneen löydätte osoitteesta www.kruunuvuorenrannanrode.fi

Sekajätteen astiaan voidaan käyttökatkoksen aikana laittaa biojäte, paperi, kartonki ja muovipakkaukset.

Lisätietoa: HelpDesk 020 711 8455 (24 h)