Yhtiökokouksen siirtyminen myöhempään ajankohtaan

Kruunuvuorenrannan jätteen putkikeräys Oy:n osakkeenomistajat oli kutsuttu yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka olisi pidetty:

keskiviikkona 29.4.2020 klo 10:00 alkaen

Meneillään olevan koronapandemian johdosta, ja sen vuoksi kokouksille asetetuista rajoituksista johtuen, kokous siirretään myöhempään ajankohtaan. Alustavasti kokous siirtyy kesäkuuhun 2020.

Yhtiökokouksessa käsitellään:

Yhtiöjärjestyksen 12§:n mukaiset varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat ja

Yhtiöjärjestyksen 16§ mukaisen perusmaksun vahvistaminen sekä oikeutus yhtiön hallitukselle päättää käyttömaksuista ja mahdollisista muista maksuista ja taksoista.

Uuden yhtiöjärjestyksen hyväksyminen Helsingin kaupungin malliyhtiöjärjestyksen mukaiseksi.

Yhtiökokouskutsun peruutus: Yhtiökokouskutsun peruutus_KrJP