Miksi kierrättäminen on tärkeää?

Kierrättäminen säästää luontoa ja luonnonvaroja sekä edistää kiertotaloutta, jossa jätettä ei synny ja toisen jäte on toisen raaka-aine.

ARVOKKAAT MATERIAALIT on hyvä pitää kierrossa mahdollisimman pitkään. Jätteen putkikeräyksellä kerätyt biojätteet hyödynnetään biokaasun tuotannossa, paperi ja kartonki hyödynnetään materiaalina ja muovipakkauksista tehdään uusia muovituotteita. Sekajätekin päätyy polttoon, jolloin siitä saadaan sähköä ja lämpöä.

Kierrättäminen on siis ympäristöteko, jossa tarvitaan meidän kaikkien panosta. Pienet teot johtavat yhdessä suuriin muutoksiin!

Vähemmän jätettä, enemmän kierrätystä

SUOMEN JÄTELAINSÄÄDÄNTÖ tähtää jätteen määrän vähentämiseen ja materiaalin hyödyntämiseen. Tähän ohjaa myös Euroopan unioni, joka puhuu ”resurssitehokkaasta” Euroopasta, missä kaikki mahdollinen hyödynnetään. Kierrätykseen kelpaamaton kotitalouksien sekajäte onkin päätynyt kaatopaikan sijasta jätevoimalaan jo vuodesta 2014 lähtien.

Vuonna 2016 orgaanisen jätteen kaatopaikkakielto astui voimaan, jonka seurauksena biohajoavan jätteen (biojäte, pahvi, paperi, puu) ja orgaanista ainesta sisältävän jätteen (tekstiilit, muovit) lajittelua on tehostettu koko Suomessa.

Satanen lasissa

KIERRÄTYS VOIDAAN toteuttaa toimivalla tavalla. Kovin menestystarina Suomessa tällä saralla on pantilliset juomapakkaukset, joiden palautusaste on lähes 95% vuosittain.

Kansa on ottanut uudelleentäytettävät lasipullot omakseen: ne täytetään uudelleen keskimäärin 33 kertaa. Vastaavasti tölkeissä käytettyä alumiinia voidaan kierrättää lähes loputtomiin; palautetut alumiinitölkit sulatetaan ja materiaalista valmistetaan uusia juomatölkkejä. Uusiokäyttöön valmistaminen kuluttaa vain viisi prosenttia ensivalmistusprosessin vaatimasta energiasta.

Paperitiikerin karjahdus

SUOMALAISET – maailman kovimmat lehdenlukijat − ovat oppineet kierrättämään myös sanomalehtensä ja muun paperin. Paperikuitu voidaan kierrättää 3–5 kertaa, jolloin säästetään metsää maapallon hapen tuotantoon ja torjutaan ilmastonmuutosta.

Kierrätykseen koko roska!

PULLOT JA PAPERI ovat siis aika hyvin hanskassa, nyt on vain opittava hoitamaan loputkin. Tämä työ vaatii uudenlaista asennoitumista ja hiukan vaivannäköä. Siten koti ja kaupunki pysyvät siistinä ja turvallisena, ympäristöä rasitetaan vähemmän ja maailmakin on taas pikkuisen parempi paikka elää.

Kaikella on paikkansa

JÄTTEEN PUTKIKERÄYKSELLÄ kerätään suurin osa kotitalousjätteestä: biojäte, paperi, kartonkipakkaukset, muovipakkaukset ja sekajäte.

LAJITTELUHUONE on sellaista jätettä varten, jota ei materiaalinsa ja kokonsa puolesta voida putkikeräyksellä kerätä, kuten lasi, metalli ja suurikokoinen pahvi.

MUUT kotitalouksissa syntyvät isot jäte-esineet, kuten rikkinäiset huonekalut ja kodinkoneet, voi viedä Sortti-asemalle tai kierrätyskeskukseen.

Paristoille, loisteputkille, energiansäästölampuille, LED-lampuille sekä sähkö- ja elektroniikkaromulle (SER) löytyy maksuttomia keräyspisteitä useista päivittäistavarakaupoista ja erikoisliikkeistä, joissa näitä tuotteita myydään. Tekstiilit ja vanhat vaatteet voi viedä omiin keräyspisteisiinsä.

Lähimmän kierrätyspisteesi löydät osoitteesta www.kierratys.info.