Insamlingen av plastförpackningar har kommit bra i gång på Kronbergsstranden

Insamlingen av plastförpackningar med sopsugssystemet inleddes på Kronbergsstranden i november 2018.

På tre veckor har folket samlat in cirka 1 300 kg plastförpackningar. Siffran förutspår att mängden återvinningsbar plast per invånare kommer att bli cirka 7,2 kg per år. Resultatet är lovande. Fortsätt på samma bana!