DRITAVBROTT I SOPSUGSYSTEMET, 23.5.2019

Sopsugsystemet i ert område är tillfälligt ur bruk. Orsaken till driftavbrottet är ett datatrafikfel i området, som inte beror på bolaget som sköter sopsugsystemet.

Sopsugsystemet kan inte användas. Systemet tas i bruk igen genast när datatrafikfelet har åtgärdats. Vi meddelar på webbplatsen www.kruunuvuorenrannanrode.fi när systemet fungerar igen.

Avfallet kan tillfälligt föras till sorteringsrum. De flesta sorteringsrum finns i anslutning till Kruunuparkki-parkeringshusen. Information om närmaste sorteringsrum finns på adressen www.kruunuvuorenrannanrode.fi

Under driftavbrottet kan man lägga bioavfall, papper, kartong och plastförpackningar i blandavfallet.

Mer information: HelpDesk 020 711 8455 (24 h)