Bortslängda julgranarna samlas upp i Kronbergstranden veckorna 1-4

Bortslängda julgranarna samlas upp i Kronbergstranden veckorna 1-4 (4.1. – 29.1.2021).

Julgrannorna samlas upp på följande address:

  • Kruunuparkki 1: Mellinintie 7
  • Kruunuparkki 2: Föglönkuja 5
  • Kruunuparkki 3: Gunillantie 13
  • Kruunuparkki 4: Rosalankuja 8
  • Kruunuparkki 5: Koirasaarentie 48

Släng inte era julgranar i sorteringsrummen eller framför inletspunkterna.