Rodes ÅTERVINNINGSDAG på lördag 22.10.2022 kl. 10-15

Årets sista återvinningsdag!

På två insamlingsplatser i Kronbergsstranden kommer vi att samla stort hushållsavfall, el- och elektronikskrot och metallskrot.

Insamlingen är endast avsedd för invånare i fastigheter som omfattas av sopsugssystemet, kom ihåg att visa din RODE-nyckel.

Insamlingsplatserna finns på kartan:

1.Insamlingsplatsen Håkansvik ligger mellan Pojamagatan 5 och 9.

2.Insamlingsplatsen Gunillaberget ligger i början av Mellinsvägen.

 

 

DU KAN TA MED:

STORT BLANDAT AVFALL: mattor, madrasser, hinkar, mappar, möbler osv.

ELEKTRISKA OCH ELEKTRONISKA PRODUKTER (EES): tv, hushållsapparat, telefoner, dator, små apparater, elverktyg, batterier och lampor osv.

METALLSKROT: cyklar, barnvagn, grillar, krukor, verktyg, metallbehållare, metallmöbler osv.

TA INTE MED FARLIGT AVFALL:

  • målarfärger, lösningsmedel, bilbatteri: Behållare för farligt avfall, Sortti-stationer
  • avfall som innehåller asbest: Käringmossens avfallshanteringscentral, Käringmossens Sortti-station
  • tryckimpregnerat trä: Käringmossens avfallshanteringscentral, Sortti-stationer
  • Medicinavfall, sprutor, nålar: apotek
  • Sprängämnen, ammunition: polis
Välkommen att återvinna!