Checklista för jultidens sortering

Återvinningsbart avfall genereras mycket under jultiden. TACK FÖR ATT DU SORTERAR!

  • Häll inte ut stekfettet från skinkan i avloppet eller toaletten. Fettet kan täppa till vattenledningarna och i värsta fall orsaka en vattenskada. Stelnat fett kan läggas i bioavfallskärlet. Fett i flytande form kan packas in i en tät burk och läggas i blandavfallet eller delta i Kinkkutemppu. Närmaste samlingsplats finns i ekopunkt på Saari köpcentrum.
  • Platta till förpackningarna för att spara utrymme innan du återvinner dem.
  • Sortera presentpapper som energi- eller blandavfall. Det kan inte sorteras som papper eller kartong, eftersom det har en kraftig ytbeläggning och innehåller stora mängder tryckfärg, klistermärken och tejp.
  • Nyårstenn är farligt avfall, eftersom det innehåller stora mängder bly. Om du inte återanvänder tennet nästa år, kan du kostnadsfritt lämna det i HRM:s container för farligt avfall eller på en Sortti-station.

Mer information:

Avfallsguide – HSY

Kinkkutemppu

Kierratys.info

Kruunuvuorenrannan jätteen putkikeräys Oy önskar

God Jul och Gott Nytt År 2023!