Bortslängda julgranarna samlas upp under januari

 Bortslängda julgranarna i Kronbergsstranden ska samlas upp under 3.-31.1.2024.

Julgranarna ska samlas in utanför varje sorteringsrum i Kruunuparkki (parkeringshus) och Turumagatan 15/17 utanför avfallsrören bredvid staket:

  • Kruunuparkki 1: Mellinsvägen 7
  • Kruunuparkki 2: Föglögränden 5
  • Kruunuparkki 3: Gunillavägen 13
  • Kruunuparkki 4: Rosalagränden 8
  • Kruunuparkki 5: Hundholmsvägen 48
  • Turumagatan 15/17 utanför insamlingspunkterna, bredvid staket

OBS!

**OM DU PLASTAR IN GRANEN, TA BORT PLASTEN NÄR DU LÄMNAR DEN PÅ INSAMLINGSPLATSEN!

**Lägg försiktigt gamla julgranarna i en stack utan att blockera passagen. Lämna inte julgranar i sorteringsrum eller framför avfallsrör! 

Tack så mycket!