Papper

Tidningar, reklampost, broschyrer, kataloger, kopierings- och ritpapper, pocketböcker, papperspåsar och kuvert tillverkade av vitt papper

Kom ihåg!

Unvik blockering i röret – kasta tidningar löst eller i mindre obundna buntar. Lägg dem inte i bruna pappers- eller plastpåsar