Ta hand om röret

Enligt finsk avfallslagstiftning ska bioavfall och blandat avfall placeras i en påse. Bioavfall bör ha en egen, biologiskt nedbrytbar påse, medan blandavfall exempelvis kan placeras i vanliga plastpåsar från matbutiken. Även plastförpackningar kan gärna läggas i en plastpåse.

Avfallsluckan rymmer endast en 20-liters påse åt gången. Långa eller stora föremål får inte läggas i systemet, de ska föras till sorteringsrummet.