Vid luckan

Välsorterat avfall är lätt att återvinna. Kontrollera locket för att försäkra dig om att du kastar avfallet i rätt lucka och placera sen avfallet i röret. Fäst uppmärksamhet vid påsens storlek redan under sorteringen, eftersom en alltför stor påse kan täppa till systemet. Du kan också alltid ringa helpdesken om du är osäker på att du gör rätt.

  • Bioavfall – Täpp inte till röret – ju torrare bioavfallet är, desto bättre fungerar systemet.
  • Papper – Täpp inte till röret – släng pappersbuntarna en i taget.
  • Kartong – Täpp inte till röret – för större kartonger till återvinningsrummet.
  • Blandavfall – Täpp inte till röret – långa föremål kan stoppa upp hela systemet.
  • Plastförpackningar – Täpp inte till röret – lägg plastförpackningar i röret i en plastpåse.