Checklista för jultidens sortering

Återvinningsbart avfall genereras mycket under jultiden. TACK FÖR ATT DU SORTERAR! Häll inte ut stekfettet från skinkan i avloppet eller toaletten. Fettet kan täppa till vattenledningarna…

Bortslängda julgranarna samlas upp under januari

 Bortslängda julgranarna i Kronbergsstranden ska samlas upp under 3.-31.1.2024. Julgranarna ska samlas in utanför varje sorteringsrum i Kruunuparkki (parkeringshus) och Turumagatan 15/17 utanför avfallsrören bredvid staket:…

RODE ÅTERVINNINGSDAG lördag 30.9.2023 kl. 10-15

DET SKA VARA TVÅ INSAMLINGSPLATSER FÖR STORT HUSHÅLLSAVFALL, EL- OCH ELEKTRONIKSKROT OCH METALLSKROT. Insamlingen är endast avsedd för invånare i fastigheter som omfattas av sopsugsystemet,…

RODE ÅTERVINNINGSDAG lördag 5.8.2023 kl. 10-15

DET KOMMER ATT VARA TVÅ INSAMLINGSPLATSER FÖR STORT HUSHÅLLSAVFALL, EL- OCH ELEKTRONIKSKROT OCH METALLSKROT. Insamlingen är endast avsedd för invånare i fastigheter som omfattas av…