RODE ÅTERVINNINGSDAG lördag 1.4.2023 kl. 10-15

DET KOMMER ATT FINNAS TVÅ INSAMLINGSPLATSER FÖR STORT HUSHÅLLSAVFALL, EL- OCH ELEKTRONIKSKROT OCH METALLSKROT. Insamlingen är endast avsedd för invånare i fastigheter som omfattas av…

Checklista för jultidens sortering

Återvinningsbart avfall genereras mycket under jultiden. TACK FÖR ATT DU SORTERAR! Häll inte ut stekfettet från skinkan i avloppet eller toaletten. Fettet kan täppa till…

Bortslängda julgranarna samlas upp under januari

Jultiden är här! Så som tidigare, ska HRM samla upp bortslängda julgranarna i Kronbergsstranden under veckorna 1-4 (2.1. – 29.1.2023). Julgranarna ska samlas in utanför…