RODE ÅTERVINNINGSDAG lördag 30.9.2023 kl. 10-15

DET SKA VARA TVÅ INSAMLINGSPLATSER FÖR STORT HUSHÅLLSAVFALL, EL- OCH ELEKTRONIKSKROT OCH METALLSKROT. Insamlingen är endast avsedd för invånare i fastigheter som omfattas av sopsugsystemet,…

RODE ÅTERVINNINGSDAG lördag 5.8.2023 kl. 10-15

DET KOMMER ATT VARA TVÅ INSAMLINGSPLATSER FÖR STORT HUSHÅLLSAVFALL, EL- OCH ELEKTRONIKSKROT OCH METALLSKROT. Insamlingen är endast avsedd för invånare i fastigheter som omfattas av…

RODE ÅTERVINNINGSDAG lördag 27.5.2023 kl. 10-15

DET SKA VARA TVÅ INSAMLINGSPLATSER FÖR STORT HUSHÅLLSAVFALL, EL- OCH ELEKTRONIKSKROT OCH METALLSKROT. Insamlingen är endast avsedd för invånare i fastigheter som omfattas av sopsugsystemet,…

RODE ÅTERVINNINGSDAG lördag 1.4.2023 kl. 10-15

DET KOMMER ATT FINNAS TVÅ INSAMLINGSPLATSER FÖR STORT HUSHÅLLSAVFALL, EL- OCH ELEKTRONIKSKROT OCH METALLSKROT. Insamlingen är endast avsedd för invånare i fastigheter som omfattas av…