Tips för användning av sopsugrör

Om det finns två påfyllningsluckan för samma avfall, var vänlig och kom ihåg att använda båda.         På det sättet kan avfallsbelastningen…

Delta i en enkänt på RODE

Delta i en enkänt på IMU så kan du påverka avfallshanteringen i ditt område. Delta i enkänten vid 15.11.2020. Enkänt