Rode är nu på Facebook!

Kronbergsstrandens Rodes Facebook sida kan hittas: Kruunuvuorenrannan RODE | Facebook Välkommen att tycka och följa, så får du de senaste Rode tipsen, info om evenemang…

Tipsen för sortering under jultiden

Återvinningsbart avfall genereras mycket under jultiden. Tack för att Du sorterar! Häll inte ut stekfettet från skinkan i avloppet eller toaletten. Fettet kan täppa till vattenledningarna…

Bortslängda julgranarna samlas upp i januari

Julen kommer! På förhand kan vi informera att bortslängda julgranarna samlas upp i Kronbergsstranden under veckorna 1-4 (3.1. – 31.1.2022). Julgranarna ska samlas in framför varje…

Tips för användning av sopsugrör

Om det finns två påfyllningsluckan för samma avfall, var vänlig och kom ihåg att använda båda.         På det sättet kan avfallsbelastningen…