Slöseri med avfall

ÅTERVINNING SPARAR natur och naturresurser samt främjar cirkulär ekonomi där avfall inte uppkommer och där den enas avfall är den andras råvara.

Det är bra hålla de värdefulla materialen i cirkulation så lång tid som möjligt. Bioavfallet som samlas in med sopsug utnyttjas vid produktion av biogas, pappret och kartongen utnyttjas som material och av plastförpackningarna tillverkas nya plastprodukter. Även blandavfallet bränns och blir elektricitet och värme.

Återvinning är alltså en god gärning för miljön där allas vår insats behövs. Flera små goda gärningar leder till stora ändringar!

Mindre avfall, mer återvinning

FINLANDS AVFALLSLAGSTIFTNING siktar på att minska mängden avfall och på att utnyttja material. Även den Europeiska unionen styr oss till detta genom att prata om ett ”resurseffektivt” Europa där allt som går ska utnyttjas. Ända sedan 2014 har det blandavfall från hushåll som inte duger för återvinning använts som bränsle i avfallskraftverk i stället för att hamna på avstjälpningsplatsen.

År 2016 infördes förbudet att deponera organiskt avfall och till följd av detta har sorteringen av biologiskt nedbrytbart avfall (bioavfall, papp, papper, träd) och avfall som innehåller organiska ämnen (textilier, plaster) effektiviserats i hela Finland.

Fullt fart framåt

ÅTERVINNING KAN genomföras på ett välfungerande sätt. Den största framgångshistorien för återvinning i Finland är de pantbelagda dryckesförpackningarna, vars årliga returgrad ligger på nästan 95 %.

Folket har verkligen anammat återvinningen av glasflaskor: de används och fylls upp igen 33 gånger i genomsnitt. På motsvarande sätt kan det aluminium som används i burkar återvinnas nästan in i det oändliga: de returnerade alumi-niumburkarna smälts ned och materialet återanvänds för att göra nya dryckesburkar. Återvinning av denna typ kräver endast fem procent av den energimängd som förbrukades i den ursprungliga tillverkningsprocessen.

Pappersnation

FINLÄNDARNA – som läser mest tidningar i världen – har också lärt sig att återvinna sina tidningar och annat papper. Pappersfibrer kan återvinnas 3–5 gånger, vilket innebär att skogen kan bevaras för fortsatt syreproduktion och bekämpning av klimatförändrin.

Återvinn skräpet!

DET SER alltså bra ut gällande flaskor och papper, nu är det bara att lära sig ta hand om resten också. Det här jobbet kräver en ny attityd och lite ansträngning.Vinsten i slutändan är betydande: hushållen och den omgivande staden får förbli rena och trygga, miljön belastas mindre och världen blir en lite bättre plats att leva i.

Allt har sin plats

MED HJÄLP AV SOPSUG kan man samla in den största delen av hushållsavfall: bioavfall, papper, kartongförpackningar, plastförpackningar och blandavfall.

SORTERINGSRUM finns till för sådant avfall som på grund av sitt material och sin storlek inte kan samlas in med hjälp av sopsug, till exempel glas, metall samt papp av stor storlek.

ANDRA AVFALLSFÖREMÅL som uppkommer i hushåll, såsom trasiga möbler och hushållsapparater, kan tas till Sortti-stationen eller till återvinningscentralen.

För batterier, lysrör, lågenergilampor, LED-lampor samt för el- och elektronikskrot (EES) finns det avgiftsfria insamlingspunkter i samband med flera dagligvarubutiker och specialaffärer där dessa produkter säljs. Textilier och gamla kläder kan tas till sina egna insamlingspunkter.

Din närmaste återvinningspunkt hittar du på www.kierratys.info