Pappersnation

FINLÄNDARNA – som läser mest tidningar i världen – har också lärt sig att återvinna sina tidningar och annat papper. Pappersfibrer kan återvinnas 3–5 gånger, vilket innebär att skogen kan bevaras för fortsatt syreproduktion och bekämpning av klimatförändrin.

Återvinn skräpet!

DET SER alltså bra ut gällande flaskor och papper, nu är det bara att lära sig ta hand om resten också. Det här jobbet kräver en ny attityd och lite ansträngning.Vinsten i slutändan är betydande: hushållen och den omgivande staden får förbli rena och trygga, miljön belastas mindre och världen blir en lite bättre plats att leva i.