Återvinn saker som blivit onödiga

På återvinningstorget kan du återvinna sådana saker som blivit onödiga för dig.

I annonsen bör finnas kontaktuppgifter, d.v.s. antingen telefonnummer eller e-postadress, eller både och. Kom ihåg att vid behov också meddela tidpunkt för när intresserade kan kontakta dig (t.ex. “vardagar kl 10-12”).

Då saken har bytt ägare lönar det sig att anteckna i annonsen att den inte längre är ikraft. Så undviker du onödiga kontakt försök senare.

Annonsen avlägsnas automatiskt 30 dagar efter att den lagts in.