Rodes återvinningsdag 12.3.2022

Rode organiserar återvinningsdagen i Kronbergsstranden på lördag den 12 mars 2022 kl. 10-15.

Det finns två insamlingsplatsen för stort hushållsavfall, el- och elektronikskrot (EES) och metallskrot.

Insamlingen är endast avsedd för invånare i fastigheter som omfattas av sopsugssystemet, kom ihåg att visa din RODE-nyckel.

Insamlingsplatserna finns på kartan:

Insamlingsplatsen Håkansvik

ligger mellan Pojamagatan 5 och 9.

Insamlingsplatsen Gunillaberget

ligger i början av Mellinsvägen.

 

 

DU KAN TA MED:

STORT BLANDAT AVFALL: mattor, madrasser, hinkar, mappar, små möbler osv.

ELEKTRISKA OCH ELEKTRONISKA PRODUKTER: tv, hushållsapparat, telefoner, dator, små apparater, elverktyg, batterier och lampor osv.

METALLSKROT:  cykel, barnvagn, grillar, krukor, verktyg, metallbehållare, metallmöbler osv.

TA INTE MED FARLIGT AVFALL:
  • Målarfärger, lösningsmedel, bilbatteri: Behållare för farligt avfall, Sortti-stationer
  • Avfall som innehåller asbest: Käringmossens avfallshanteringscentral, Käringmossens Sortti-station
  • tryckimpregnerat trä: Käringmossens avfallshanteringscentral, Sortti-stationer
  • Medicinavfall, sprutor, nålar: apotek
  • Sprängämnen, ammunition: polis
KOM IHÅG ATT HÅLLA SÄKERHETSAVSTÅND FÖR ANDRA ÅTERVINNARE!