Strejken inom transportsektorn har slutat 21.2. kl 24

Bil- och transportbranschens strejk har slutat, men förseningar av tömningar av avfallskärlen fortsätter åtminstone till början av mars.

Vi ännu ber, att invånarna ska hålla stort blandavfall och stor kartong  hemma tills återvinningsrummen är klara och tömningar funkar enligt tidtabellen!