Bortslängda julgranarna samlas upp under januari

Jultiden är här! Så som tidigare, ska HRM samla upp bortslängda julgranarna i Kronbergsstranden under veckorna 1-4 (2.1. – 29.1.2023).

Julgranarna ska samlas in utanför varje sorteringsrum i Kruunuparkki (parkeringshus):

  • Kruunuparkki 1: Mellinsvägen 7
  • Kruunuparkki 2: Föglögränden 5
  • Kruunuparkki 3: Gunillavägen 13
  • Kruunuparkki 4: Rosalagränden 8
  • Kruunuparkki 5: Hundholmsvägen 48

 

 

Lägg försiktigt gamla julgranarna i en stack utan att blockera passagen.

Lämna inte julgranar i sorteringsrum eller framför avfallsrör! 

Tack så mycket och God Jultid!