Insamling av plastförpackningar inleds i Kronobergsstranden

Enligt enkäten som genomförts i Kronobergsstranden ville 95 procent av de som svarade återvinna plastförpackningar.

Insamling av plastförpackningar, som efterfrågats av invånarna, inleds i Kronobergsstranden hösten 2018. Förberedelserna inför insamlingen inleds i augusti 2018 och systemet testas i september och oktober. Insamlingssystemet för plastförpackningar är helt färdigt i området i början av november.

Bostadsaktiebolagen kan börja samla in plastförpackningar så snart det nya avfallskärlet för plast, som är markerat med gul färg, finns på plats. Insamling av plastförpackningar medför inte några extra kostnader för bostadsaktiebolagen.

Med tanke på återvinningsbarheten och materialets kvalitet är det också viktigt att plasten är ren.

De plastförpackningar som samlas in används av Finlands Returplast Ab. HRM levererar i enlighet med ett avtal mellan Finlands Returplast Ab och Fortum de insamlade plastförpackningarna till en mekanisk sorteringsanläggning på Fortum i Riihimäki, där de olika plastsorterna skiljs från varandra för att förädlas vidare för återvinning.

De största fördelarna med plastinsamling är att det går åt mindre jungfruligt råmaterial vid produktionen av plast och att materialet från de insamlade plastförpackningarna kan användas på nytt. Det insamlade materialet förädlas och används i mån av möjlighet för tillverkning av nya plastprodukter.

Separat insamling av plastförpackningar är i detta läge inte ännu en skyldighet enligt HRM:s regler för avfallshantering eller EU:s avfallsdirektiv. EU kommer inom de närmaste åren att kräva att återvinningsgraden för plastförpackningar höjs. Kruunuvuorenrannan jätteen putkikeräys Oy och Helsingfors stad vill bära ett modernt klimatansvar och agera proaktivt i fråga om plastinsamlingen i området i förhållande till lagstiftningen.

Vi kommer senare att skicka ett meddelande samt en uppdaterad kortfattad guide om sopsugsystemet till invånarna i området per post.