Rode återvinningsdag på Kronbergsstranden lördagen den 27 mars 2021 kl. 10-15

Rode återvinningsdag på Kronbergsstranden lördagen den 27 mars 2021 kl. 10-15. Det finns två insamlingsställen för stort hushållsavfall, elektriskt avfall (SER) och metallskrot.

Det finns unga människor (4H) på plats som hjälper med sorteringen. Insamlingen är endast avsedd för invånare i fastigheter som omfattas av sopsugsystemet, kom ihåg att visa din RODE-nyckel.

Insamlingsställen finns på kartan:

Insamlingsplats Gunillaberg ligger i början av Mellinintie

Insamlingsplats Håkansvik ligger vid korsningen mellan Haakoninlahdenkatu och Koirasaarentie

KOM IHÅG ATT HÅLLA SÄKERHETSAVSTÅND FÖR ANDRA ÅTERVINNARE.

DU KAN TA MED:

STORT BLANDAT AVFALL: t.ex. mattor, madrasser, hinkar, mappar, små möbler

ELEKTRISKA OCH ELEKTRONISKA PRODUKTER: t.ex. tv, hushållsapparat, telefon, dator, små apparater, elverktyg, batterier och lampor

METALLSKROT: t.ex. cykel, barnvagn, grillar, krukor, verktyg, metallbehållare, metallmöbler

TA INTE MED:

FARLIGT AVFALL:

  • Färger, lösningsmedel, flytande batterie –> Container för farligt avfall
  • Avfall som innehåller asbest –> HRM Sortti-station (Käringmossvägen 8, Esbo)
  • Tryckimpregnerat trä –> HRM Sortti-station
  • Mediciner, sprutor –> Apotek
  • Sprängmedel eller vapen –> Polise

Ladda ner denna bulletin för att skriva ut på anslagstavlan >>Rode återvinningsdag_27.3.2021